درونریزی برچسب پست از آموزش الکترونیکی شکست خورد

بررسی_محبوبترین_فناوریهای_آموزشی

محبوب ترین تکنولوژی های آموزشی در سال 2019 کدامند؟

  1- طراحی دوره های آموزشی مبتنی بر فناوری با قابلیت دسترسی بالا دسترسی افراد بیشتر به آموزش های مبتنی بر فناوری، یکی از گرایش های دنیا در این حوزه است و این گرایش هر روز بیشتر می شود. استفاده از فناوری در جهت افزایش دسترسی افراد می تواند منجر به کاهش هزینه آموزش در نتجیه، نفوذ آموزش ها در کشورهای در حال توسعه شود. با توجه به این گرایش، زمانی اکوسیستم آموزش موفق است که فرصت ارتقا مهارت های قرن 21 را...

طراحی ال ام اس

بررسی مزایای یادگیری الکترونیکی

در دنیای پرشتاب امروز، یادگیری دائم تبدیل به یک ضرورت شده است. یادگیری مداوم می تواند فرصت های جدیدی را در زندگیمان رقم بزند،  به ما اعتماد بنفس بدهد و حافظه مان را تقویت می کند. همانطور که شاهد هستیم فناوری ها در آموزش این امکان را فراهم کرده اند تا اگر شرایط شرکت حضوری در مراکز یادگیری را نداریم، براحتی بتوانیم به دوره های آموزشی دسترسی داشته باشیم و بصورت مستقل مطالب مورد نیاز را یاد بگیریم.   یادگیری الکترونیکی چیست؟ نایدو...