درونریزی برچسب پست از چندرسانه‌ای شکست خورد

6 ویژگی ارزشمند چندرسانه‌ای ها

  با پیشرفت روزافزون فناوری‌ها این امکان به وجود آمده است که اطلاعات تنها به‌صورت متن ارائه نشود بلکه از عناصر مختلف تصویر، صدا، پویانمایی، فیلم و غیره در یادگیری استفاده شود. به دلیل ویژگی‌های ارزشمند چندرسانه‌ای ها استفاده از این رسانه برای آموزش انفرادی و یا به‌صورت مکمل آموزش سنتی، روزبه‌روز در حال افزایش است. در این مقاله به 6 مزایای برتر این رسانه پرداختیم:   1- ایجاد تعامل دوسویه با کاربر یک شاخص اساسی در موفقیت یک آموزش این است که تعامل در...